top of page

No et preocupis pels dents de llet del teu fill... total, ja cauran...

Updated: Mar 27

Cuidar els dents de llet dels nens és un aspecte essencial de la seva salut dental. Tot i que pot semblar temptador minimitzar la importància d'aquests dents, ja que de tota manera cauran, descuidar-los pot tenir conseqüències greus per a la salut dental i el desenvolupament general dels nens. En aquest article, explorarem les raons per les quals hem de prestar atenció als dents de llet i entendre que la seva cura és una part vital de l'educació per a una bona salut dental en el futur.


Cura dels Dents de Llet

Veritat: Els dents de llet han de ser tractats amb respecte i cuidats de la mateixa manera que els dents permanents. La seva higiene és molt important, així com les revisions periòdiques amb el dentista. Una dent malalta, fins i tot si és de llet, representa un potencial focus d'infecció per a tot l'organisme. Un dent de llet sense tractar i/o extret massa aviat causarà trastorns en l'erupció dels dents permanents.

La resta de veritat darrere del mite: Cap. Potser només el fet que els dents de llet cauen.

El que has de recordar: No has de prendre a la lleugera els dents de llet, per molt temporals que siguin. S'han de rentar bé i tractar si presenten problemes. Consell per als pares: a l'edat dels dents de llet es desenvolupen hàbits bons o dolents relacionats amb la higiene oral.

Paper dels Dents de Llet:

Els dents de llet, coneguts també com a dents temporals o primaris, són els primers dents que apareixen a la boca d'un nen. Tot i que són reemplaçats gradualment pels dents permanents a mesura que el nen creix, aquests dents de llet tenen funcions crucials:

  • Mastegació: Els dents de llet permeten als nens mastegar els aliments adequadament, la qual cosa contribueix a una digestió eficient i a assegurar una nutrició adequada.

  • Mantenir l'espai: Els dents de llet ocupen l'espai pels dents permanents i els guien a la posició correcta. Negligir els dents de llet pot portar a problemes d'alienació dels dents permanents.

  • Parla: Els dents de llet juguen un paper important en la formació dels sons i una parla adequada.

Conseqüències de la negligència dels Dents de Llet:

El descuit en la cura dels dents de llet pot donar lloc als següents problemes:

  • Caries dentals: Els dents de llet poden desenvolupar caries tan fàcilment com els dents permanents. Les caries sense tractar poden causar dolor i infeccions.

  • Infeccions dentals: Les infeccions dentals sense tractar poden afectar els dents permanents en formació i causar problemes greus.

  • Problemes d'alienació: Si els dents de llet es perden massa aviat a causa de caries o altres problemes, els dents permanents poden créixer en una posició incorrecta, el que requerirà tractaments ortodòntics costosos en el futur.

Com cuidar els Dents de Llet:

  • Higiene oral regular: És essencial netejar els dents de llet dues vegades al dia amb un raspall de dents i una pasta dental adequada per a l'edat.

  • Revisions dentals: Programar visites regulars al dentista des d'una edat jove pot detectar i tractar problemes en etapes primerenques.

  • Dieta saludable: Limitar el consum de sucre i begudes gasoses pot reduir el risc de caries dentals.


No hem de subestimar la cura dels dents de llet dels nens, ja que aquests dents tenen un impacte significatiu en la salut dental en general i en el desenvolupament futur dels nens. Descuidar-los pot donar lloc a problemes dolorosos i costosos en el futur. Per tant, és essencial encoratjar els pares a prestar la deguda atenció a la cura dels dents de llet i entendre que aquesta pràctica és una inversió en una salut dental a llarg termini per als seus fills.


Un nen a la nostra clínica durant un tractament.

5 views0 comments

Comments


bottom of page